NEJEN BROUČCI – výstava pohádkových loutek architekta Zdeňka Podhůrského