Skip Navigation Links>Obec Chyše

Obec Chyše

V obci Chyše se nachází řada kulturních památek.

Přímo v Chyši kromě zámku a zámeckého pivovaru nalezneme:

Kostel Zvěstování Panny Marie na vrchu zvaném Špičák

Raně barokní monumentální basilikální stavba z konce 17. století. Kostel spolu s rodinnou kryptou nechala vystavět tehdejší majitelka chyšského panství Anna Ludmila Michnová, rozená hraběnka Krakovská z Kolovrat, která na stavbu dohlížela až do konce svého života (1718). Základní kámen byl položen 5. prosince 1697. Celé stavitelské práce řídil Jan Baptist Rappa. Kostelní věž skrývá dva vzácné zvony z roku 1520 a 1572, z nichž starší je opatřen latinským, mladší českým nápisem.

Generální oprava proběhla v roce 1854 za hraběte Prokopa III. Lažanského. V té době byl kostel velmi zchátralý. Toho roku byla dána nová břidlicová střecha, vyměněna okna, kostel byl opraven jak zvenku tak zevnitř. Pro hlavní oltář byl namalován obraz „Umírající vykupitel“ pražským malířem Josefem Hellichem. Oprava proběhla za dohledu architekta Vojtěcha Ignáce Ullmanna.

Poslední oprava (střecha; jižní, severní a východní fasáda a část vnitřních oprav), která byla provedena v devadesátých letech dvacátého století, byla financována z prostředků státu, obecního úřadu Chyše, ze sbírek obyvatel Chyše a darů organizací německých rodáků.

Farní kostel Jména Panny Marie

Kostel pochází z období výstavby karmelitánského kláštera, upraven byl pozdně barokně. Vzhled kostela je podle stavebních předpisů žebravých řádových církví velmi jednoduchý. Obraz na hlavním oltáři, vytvořil Petr Brandl pravděpodobně roku 1708. V devadesátých letech minulého století byl obraz demontován a renovován a poté umístěn v kostele Na Špičáku. Odkud byl na konci dvacátého století tento vzácný obraz odvezen do Diecézního muzea v Plzni, kde je uložen dodnes.

Kostel v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí a je otevřen pouze v době konání mše.

Klášter obutých karmelitánů

Klášter obutých karmelitánů založil Jiří Vilém Michna z Vacínova, jehož rod získal chyšské panství po bitvě na Bílé Hoře.

K výstavbě však přistoupil až syn zakladatele Vilém Bedřich. Základní kámen ke klášteru byl položen 16. srpna 1660 a již po třech letech se do stavby nastěhoval první karmelitán.Na severozápadě přiléhá ke klášteru kostel Jména Panny Marie (dříve Panny Marie Sněžné).

Roku 1678 vznikl v jednom domě poblíž kláštera oheň a klášter byl do základů zničen. Už ale roku 1679 byl pod vedením převora Norberta znovu vystavěn. Roku 1693 byl klášter a kostel propojen klenutím a schodištěm.

V roce 1787 bylo loketským krajským hejtmanem oznámeno klášterním bratřím zrušení kláštera. Poté sloužila klášterní budova jako sídlo správy zámku či škola v přírodě pro děti z mostecké pánevní oblasti.

V současné době je klášter opuštěný a čeká na svého nového majitele, který by mu navrátil jeho původní krásu.

Kaple svaté Anny

Tato barokní kaple z roku 1784 se nachází u cesty Na Špičák. V průčelní nice je vystavena novodobá socha sv. Anny. Venkovní niky zdobí socha sv. Václava a sv. Antonína. Na vrcholu kaple je umístěna socha sv. Josefa s Ježíškem.

Kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému

Kaplička se nachází u silnice směrem ke Žluticím proti statkovým budovám. Jedná se o sakrální stavbu jež byla vybudována roku 1925 na místě, kde původně stávala osamoceně socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1857. Dnes je tato socha umístěna v interiéru kaple. Poslední oprava proběhla v roce 2005.

Socha Imaculaty

Barokní socha stojí na vidlici cest na vrch Špičák.

Svatý Jan Nemomucký

Terakotová plastika stojí před hřbitovní branou.

Panna Marie s Ježíškem

Původně tato socha stála v nice hospodářské budovy v zámeckém parku. Nyní je vystavena v jedné z nik v arkádě zámku.

Sochy sv. Josefa, sv. Vojtěcha, sv. Šebestiána, sv. Jana Nepomuckého

Sochy pocházejí z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Původně zdobily most přes potok v centrální části Chyše. Dnes stojí v zámecké parku.

Synagoga

Synagoga byla vybudována roku 1848 z jedné bašty chyšského městského opevnění z konce 15. století. V současné době jsou patrny pouze základy této budovy neboť byla pro špatný stavební stav v roce 1975 stržena.

Nejstarší historické zprávy o Židech v Chyších přinášely náhrobní kameny na starém hřbitově při silnici k Čichořicím (dnes totálně i se sousedícím mlýnem zničeno). Okolo synagogy se rozprostíralo židovské město, které tvořilo pět domů a podél židovského rybníka další čtyři domy jež dříve stávaly před hradbami města.

Kašny

V obci se nachází tři žulové kašny z osmdesátých let devatenáctého století. Původně byly všechny napájeny z vodovodu, který byl přiveden z rybníka nad nádražím. Největší kašnu najdeme na chyšském náměstí, v současné době je v poměrně špatném stavu a již delší dobu čeká na opravu a znovu zprovoznění. Další menší kašna je u budovy bývalého karmelitánského kláštera a stejně jako kašna na náměstí čeká na generální opravu.

Jediná funkční žulová kašna z roku 1891 se nachází u křižovatky na Lubenec. Byla opravena z prostředků místních podnikatelů a obce.