Skip Navigation Links>Obec Chyše>Okolí

Památky v okolí Chyše

Státní zámek Manětín

Barokní zámek se nachází cca 15 km jižním směrem od Chyše.

V rozsáhlé zámecké expozici s původním barokním mobiliářem vedle portrétů šlechty zaujme zcela unikátní kolekce 13 obrazů zámeckého služebnictva z let 1716 – 1717.

Město je památkovou zónou s ohromujícím souborem barokních soch.

Webové stránky:cestujme.cz/manetin, zamek-manetin@volny.cz

Tel./fax:373 392 283

Vřele doporučujeme!

Žlutice (Městská památková zóna, museum, galerie)

Museum

Budovu městského muzea naleznete v historické budově vedle radnice na žlutickém náměstí. V prostorách muzea na vás čeká expozice věnovaná historii Žlutic.

Galerie a informační centrum

Galerii naleznete na žlutickém náměstí. V prostorách galerie je možné shlédnout zajímavé výstavy fotografií či obrazů. V prostorách galerie se nachází i žlutické informační centrum.

Rabštejn na Střelou (Městská památková zóna)

Městečko Rabštejn se rozkládá na úzkém ostrohu nad meandrem řeky Střely cca 12 km jižně od Chyše. Toto nejmenší městečko ve Střední Evropě bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou. Na Rabštejně nalezneme zříceninu hradu, barokní zámek, kostel s klášterem (vyjmenované památky je možné obdivovat pouze z venku, nejsou zpřístupněny), kamenný most a židovský hřbitov.

Státní zámek Valeč

Barokní zámek stojí cca 10 km severně od Chyše.

Na zámku probíhá v současnosti rozsáhlá rekonstrukce. V nejbližší době se předpokládá otevření zámku pro veřejnost včetně návratu celého souboru barokních soch z dílny M. B. Brauna.

Zámecký park je již dnes volně přístupný.

Přírodní krásy v okolí Chyše

Vyhlídka na skalách (1,5 km východním směrem od Chyše)

Vyhlídku na tak zvaných „Skalách“ k Čichořicím zřídil chyšský okrašlovací spolek v roce 1902. Vyhlídka byla pojmenována podle slavného německého básníka Friedricha Schillera. Dříve zde bylo vyhlášené výletní místo. Na skále je dodnes patrný nápis „SCHILLER HOHE“, deska s portrétem F. Schillera byla bohužel odcizena.

Vladař

4 km jihozápadně od Chyší se vypíná nad říčkou Střelou pověstná hora Vladař s nadmořskou výškou 693 m, která zakončuje východní křídlo Doupovských hor.

Má rozsáhlou náhorní planinu s přírodním jezírkem a na jejím obvodu se zachovaly zbytky mohutných starobylých valů svědčící o dávnověkém osídlení hory.

Když v roce 1421 byl Jan Žižka, po zásobení obležené husitské posádky na Švamberkově hradě Krasíkov u Úterý, odmrštěn křižáckou přesilou, vedenou pánem z Plavna, od bran dříve mu spřátelených Žlutic, obsadil se svým lehkým sborem blízký Vladař. Tři dny se zde úspěšně bránil útokům a obležení nepřátel. Listopadové sněhové plískanice a nedostatek potravy a píce jej přiměli, aby se obléhajícími probil a směrem přes Chyše odtáhl do spřáteleného Žatce.

Návštěvu hory zvané Vladař Vám doporučujeme. Při stoupání do kopce po vyznačených stezkách si můžete povšimnout zmiňovaných valů. Na vrcholu byla vztyčena informační deska o předmětech, které byly nalezeny při archeologických výzkumech. Z východní strany vrcholu je krásný pohled do kraje.